Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Premiéra ve státní správě – první vyhlášení veřejné zakázky metodou PCP v ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 27. 2. 2014 veřejnou zakázku na Řešení výzkumné potřeby Ministerstva vnitra České republiky. Cílem veřejné zakázky je vytvoření volně dostupného software pro popis archiválií, který bude určen všem archivům a dalším tzv. paměťovým institucím v ČR. Veřejná zakázka byla poprvé v ČR vyhlášena metodou PCP (zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, anglicky „pre-commercial procurement“).

Tato veřejná zakázka je řešena formou rámcové smlouvy s větším počtem budoucích řešitelů, kteří se v průběhu příštích 30 měsíců mohou podílet na hledání nejvhodnějšího řešení software. Její předpokládaná hodnota je 7,2 mil. Kč.

Technologická agentura ČR tímto ověřuje v našich podmínkách nový způsob zadávání veřejných zakázek ve výzkumu, který by se měl hojně využívat v novém programovacím období EU fondů především ve prospěch zlepšení možností podpory malých a středních podniků ze strany státu.

Metoda PCP pro podporu inovativního výzkumu malých podniků je v USA (pod názvem SBIR- Small Business Innovation Research) využívána již více než 25 let a každá agentura přidělující granty na výzkum a vývoj je ze zákona povinna vyčlenit 2,5 % rozpočtu na tuto metodu. Evropská komise podporuje metodu implementací pilotních PCP projektů v rámci komunitárních programů a činí i další kroky k rozšíření jejího využití členskými státy.

Technologická agentura ČR se využitím metody PCP zabývá od roku 2012 a ve spolupráci s mezinárodní sítí agentur na podporu výzkumu a vývoje (TAFTIE) a institucemi veřejného sektoru formulovala metodické prostředí a zadání výzkumné potřeby.

„Nyní je Technologická agentura ČR připravena nové metody poskytování podpory aplikovat, byť se jedná o legislativně i administrativně náročná opatření. Je to krok na cestě v ČR zatím neprošlapané, ale jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem,“ zdůrazňuje Rut Bízková předsedkyně TA ČR.

Tato veřejná zakázka vyhlášená metodou PCP zajistí vznik unikátního software, který mj. poprvé umožní uvedení archivního popisu v České republice do souladu s mezinárodními standardy, zajistí návaznost archivního zpracování na systémy elektronické spisové služby, umožní výměnu dat a komunikaci mezi archivy a dalšími paměťovými institucemi.

Příjem návrhů na uzavření rámcové smlouvy je stanoven na 16. dubna 2014. V průběhu zadávacího řízení pořádá Technologická agentura ČR dva pracovní semináře k této metodě, a to ve dnech 12. a 26. března 2014 od 13:30 hod. v prostorách TA ČR.


Registrační formulář