Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Memorandum mezi TA ČR a SP ČR

Memorandum SP ČRSvaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podepsal Memorandum o spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Za SP ČR memorandum podepsal jeho prezident Jaroslav Hanák a za partnerskou stranu předsedkyně TA ČR Rut Bízková. Podepsali rovněž Akční plán, který doplňuje Memorandum o konkrétní kroky pro období jednoho roku.
 
Memorandu i akčnímu plánu, který na ně navazuje, obě strany přikládají značný význam. SP ČR dlouhodobě spatřuje ve výzkumu, vývoji a inovacích základní pilíř konkurenceschopnosti České republiky, přičemž nejvýznamnější instituci na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje představuje právě TA ČR. Je proto logické, že oba subjekty již dlouhodobě kooperující chtějí spolupráci posunout o stupeň výš. „Podpisem memoranda se formálně potvrzuje dosavadní spolupráce. Současně obě strany jasně deklarují potřebu jejího prohloubení. Věřím, že tím dosáhneme zintenzivnění podpory aplikovaného výzkumu a vývoje,“ uvedl Jaroslav Hanák.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR vyvolal a nadále vyvolává diskusi o tom, co společnost potřebuje od výzkumu a vývoje, což je zásadní věc. Je svou silou schopen prosadit i věci, které jsou odjinud neprosaditelné, a to jednak prostřednictvím tripartity a jednak diskusí s vládou o tom, jak má být podpora výzkumu organizována,“ řekla předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Akční plán pro rok 2014 by měl přinést spolupráci v otázce novelizace zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Dále jde o podporu řešení v oblasti výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby neklesala podpora aplikovaného výzkumu a vývoje, či společnou snahu o zajištění jednotného výkladu podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Memorandum SP ČR Memorandum SP ČR Memorandum SP ČR Memorandum SP ČR