Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Upozornění pro příjemce podpory

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013

Dovolujeme si připomenout všem příjemcům podpory z programů vyhlášených Technologickou agenturou ČR jejich povinnost vyplývající z vyhlášky č. 52/2008 Sb., zaslat finanční vypořádání se státním rozpočtem poskytovateli dotací a to nejpozději do 15. 2. 2014.
 
V nejbližší době bude Technologická agentura rozesílat informační email spolu s předvyplněnou přílohou k této vyhlášce na kontaktní osoby organizací. Žádáme o vyplnění a zaslání zpět na naši adresu ve stanoveném termínu. V případě neobdržení emailu nebo potřeby konzultace se obracejte na Ing. Simonu Zmatlíkovou (tel. 234 611 413, ) nebo Radka Najmana (tel. 234 611 415, ).