Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Oslavy 150. výročí založení Fakulty Strojní ČVUT v Praze

fs cvut medaile01Při příležitosti oslav 150. výročí založení FS ČVUT předal na slavnostní Vědecké radě fakulty, která se konala 15. 1. 2014  v Betlémské kapli, prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan fakulty strojní ČVUT v Praze pamětní medaili předsedkyni Technologické agentury ČR Rut Bízkové.


FS ČVUT 01 FS ČVUT 02 FS ČVUT 03 FS ČVUT 04