Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Memorandum o spolupráci s Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací

RNDr. Pavel Malčík, prezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) a Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR (TA ČR), podepsali dne 14. ledna 2014 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Předmětem spolupráce bude zejména vzdělávání řešitelů projektů výzkumu a vývoje v oblasti povinností souvisejících s normami a zkušebnictvím výrobků a služeb, k nimž mohou směřovat výsledky těchto projektů.

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací je dobrovolným sdružením právnických osob (zkušeben), poskytujících služby v oblasti zkoušení, certifikací, inspekcí či posuzování u výrobků, systémů managementu, osob, procesů, činností atd. Členové působí především v regulované oblasti ve vazbě na označení CE (jako autorizované osoby i jako notifikovaná místa s působností v EU), ale i v neregulované oblasti kvality výrobků, služeb jako akreditované subjekty. (viz www.aaao.cz)

Zástupci AAAO a TA ČR při této příležitosti předjednali některé konkrétní body spolupráce, jež budou formulovány v Akčním plánu spolupráce pro rok 2014. Půjde např. o průběžné konzultace v rámci přípravy programového období EU 2014-2020 v oblasti VaVaI či odbornou podporu ze strany AAAO při hledání systémového řešení problematiky výsledků typu "N - certifikovaná metodika" projektů VaV.