Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Kulturní a kreativní průmysly přicházejí o miliardy eur a mohou za to nedostupné bankovní úvěry

Studie Evropské komise odhalila, že inovativní projekty a podnikatelské záměry z oblasti kulturních a kreativních průmyslů se mnohdy nezrealizují v důsledku neochoty bank poskytnout jim úvěr, protože jsou příliš malé. Propast mezi nabídkou a poptávkou po těchto úvěrech by mohla v příštích 7 letech dosáhnout až částky 13,4 mld. €.

Protože ale kulturní a kreativní průmysly rostou nadprůměrně rychle a tvoří dnes 4,4% HDP Evropské unie, bylo rozhodnuto o jejich podpoře.

Od roku 2016 se připravuje v rámci nového programu “Kreativní Evropa” zavedení instrumentu “finanční záruky” pro kategorii malých a středních podniků z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, a to do výše 120 mil. €, což představuje dostupné úvěry ve výši až 750 mil. €.

Tento zájem EU může vést ke změnám programu Omega (TA ČR), který je orientován na podporu společenskovědního výzkumu.

Více zde.