Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Ceny nejlepší spolupráce roku 2013 uděleny

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Technologická agentura ČR (TAČR) 22. října 2013 ocenily projekty nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou. Na prvním místě soutěže se umístily česká společnost TESCAN a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno s holografickým kamerovým mikroskopem využívající 3D technologii.

Do Nejlepší spolupráce roku 2013 se přihlásilo o třetinu více projektů než vloni. Zastoupeny byly převážně přední průmyslové podniky na českém trhu, nejvíce přitom s komerčním sektorem spolupracují vysoké školy z Brna. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v rezidenci pražského primátora za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Dalibora Štyse, CSc.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku vyhlásily AFI, AmCham a TAČR již potřetí. Jejím cílem je zvyšovat povědomí o úspěšných příkladech aplikace vědeckých poznatků do firemní praxe a povzbuzovat takovou spolupráci i v budoucnu.

„Přenos technologií z vědeckých institucí do firem se zvláště v posledních dnech intenzivně diskutuje. Snažím se využít každou příležitost k tomu, abych snížil finanční očekávání, která jsou s ním spojená, a vyzdvihl tím společenský prospěch této činnosti. Vedle vzdělávání je to právě přenos technologií, čím jsou vědecké instituce společnosti bezprostředně prospěšné. K tomu je potřeba otevřený přístup univerzit a výzkumných ústavů a poskytovatelů finančních prostředků ochotných nést velmi vysoké osobní riziko. Přál bych si, abychom v budoucích letech odměňovali především zcela nové technologie, které vznikly v akademické sféře a s velkým rizikem uspěly v praxi,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.

„Spolupráce ze strany akademických pracovišť bývá často podceňovaná. Přitom má řadu pozitivních efektů nejenom pro firmy, ale zejména také pro školy. Firmy tak mohou využít expertízy a know how výzkumných pracovišť a školy zase synergicky nalézt partnera pro efektivní uplatnění technologií v komerčním sektoru,“ představuje význam soutěže prof. Vladimír Mařík, člen odborné poroty a předseda Výzkumné rady TAČR.

1. místo NSR 2013: TESCAN a VUT Brno / Mikroskop na bázi kamery, který vidí ve 3D („Multimodální
holografický mikroskop“)

2. místo NSR 2013: První brněnská strojírna Velká Bíteš a VUT Brno / Létající laboratoř pro testování turbovrtulové pohonné jednotky („Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP 100“)
 
3. místo NSR 2013: Doosan Škoda Power a ZČU Plzeň / Diagnostika pro odhalení nebezpečných stavů parních turbín („Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách“)
 
V rámci slavnostního vyhlášení ocenění byly uděleny také dvě zvláštní ceny – Cena Technologické agentury ČR a Cena ICT Alliance.
 
Cena Technologické agentury ČR: KOVOSVIT MAS a ČVUT v Praze / SW technologie pro zvýšení přesnosti obrábění až o 80% („Návrh technologie pokročilých softwarových teplotních kompenzací na základě přenosových funkcí na portálovém obráběcím centru MMC 1500“)
 
Cena ICT Alliance: Phonexia a VUT Brno / Automatizované dolování informací z mluvené řeči („Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace“)