Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy Expertních panelů

Technologická agentura ČR si dovoluje informovat o výzvě, kterou na svém webu uveřejnila Rada pro výzkum, vývoj a inovace.


V souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015) vyzývá Rada pro výzkum, vývoj a inovace právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů Rady.


Předmětem činnosti výše zmíněných panelů je hodnocení kvality výsledků a hodnocení publikačních výsledků.


Více informací naleznete zde.