Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Seminář TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně „Má smysl dávat prostředky do aplikovaného výzkumu?“

Tři hodiny informací, osm příspěvků a absolutní shoda přednášejících. Tak by se dal shrnout seminář Technologické agentury České republiky, který proběhl v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v úterý 8. října.

„Vycházejme z reálných údajů, které jasně ukazují, že se v minulých letech objem peněz na výzkum zvýšil. Prosím, nebuďme slepými, kteří vedou slepé,“ právě touto poněkud provokativní výzvou zahájila seminář předsedkyně TA ČR Rut Bízková. Upozornila však, že je především třeba se domluvit. „Když si každý bude hrát na vlastním písku, potom prohrajeme všichni,“ dodala předsedkyně Bízková.

Po úvodu následovaly přednášky významných osobností z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

- Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
- Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory
- Marian Piecha, generální ředitel agentury CzechInvest
- Libor Kraus, prezident Asociace výzkumných organizací a inovátor

Miroslava Kopicová hned na úvod strukturované prezentace připomněla, jak si Česká republika stojí v mezinárodním srovnání. „V indexu konkurenceschopnosti klesáme. Ztrácíme například v inovacích. Na druhou stranu, známe slabiny, proto jim uzpůsobujeme změny v oblasti podpory výzkumu a vývoje.“

V posledních letech zároveň roste objem prostředků směřujících do výzkumu a vývoje. V roce 2011 i 2012 se toto číslo zvyšovalo až na více než 70 miliard korun.

Na stranu druhou – fungují vysoké školy či Akademie věd účelně, co se týká výzkumu a vývoje? Podle Libora Krause spíše nikoliv.

Svůj názor přednesl také nedávno jmenovaný generální ředitel agentury CzechInvest Marian Piecha, který se podporou výzkumu zabýval také na Ministerstvu průmyslu a obchodu. „Kdo bude koordinovat výzkum a vývoj s inovačním podnikáním? Kam vkládat veřejné peníze? Jak zajistit podporu špičkových infrastruktur? Takové a další otázky si musíme odpovědět,“ uvedl ředitel Piecha.

Své k problematice doplnili také Vladimír Mařík, předseda výzkumné rady TA ČR, Pavel Komárek a Martin Bunček, členové předsednictva TA ČR.

„Podporovat či nepodporovat výzkum a vývoj? To není otázka k zamyšlení, podporovat výzkum je prostě nutnost,“ shrnul seminář Pavel Bartoš.

Programem semináře provázel místopředseda TA ČR Miroslav Janeček.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:
- AVO (Libor Kraus)
- CzechInvest (Marian Piecha)
- Hospodářská komora (Pavel Bartoš)
- TA ČR (Rut Bízková)
-
 RVVI (Miroslava Kopicová)