Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR v Pardubickém kraji

Ve středu 19. června 2019 proběhl další z regionálních kulatých stolů, tentokrát se zastoupení Technologické agentury ČR (TA ČR) představilo v Pardubicích. Cílem série těchto akcí je podpora širšího zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu a inovací.

V úvodu setkání představil Martin Bunček, ředitel kanceláře TA ČR, činnost agentury a její aktuální programy. Následně vystoupil regionální koordinátor pro Pardubický kraj Ondřej Tušl, který prostřednictvím statistických dat poukázal na potenciál kraje v oblasti aplikovaného výzkumu. Ten spočívá v tradičně vysoké angažovanosti podnikatelské sféry, i ve stále se rozvíjející spolupráci s Univerzitou Pardubice, jednou z mála výzkumných organizací v regionu. Specifický potenciál kraje představuje unikátní koncentrace chemického průmyslu i další technických odvětví - automotiv, textilní průmysl či radiokomunikace. Po prezentaci TA ČR představili své výzkumné projekty zástupci fakult Univerzity Pardubice a jejich partneři. Řešení, která si našla zájemce i v Izraeli či ve Spojených státech, ukázala, že potenciál realizace dobrých nápadů s uplatnitelnými výsledky v regionu skutečně existuje, a je možné ho dál rozvíjet.

Během společné moderované diskuse poskytli její účastníci TA ČR pozitivní zpětnou vazbu, zejména v souvislosti se snižováním administrativní náročnosti řešení projektů. Současně vyplynula z diskuse i potřeba optimalizace některých oblastí, například kontroly realizovaných projektů. Dalšími tématy byly překážky ve spolupráci podniků a výzkumných organizací, nebo úspěšnost uchazečů ve veřejných soutěžích vyhlašovaných v programech aplikovaného výzkumu.

Událost byla programovou součástí závěrečné konference projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje, který se zabývá podporou inovačního ekosystému v regionu, a jehož společným cílem s TA ČR je propojování výzkumných organizací, soukromé sféry a institucí veřejné správy.

20190619 111956