Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Hasan Bakhshi navštívil TA ČR

Hasan Bakhshi, mezinárodně uznávaný expert na oblast kreativních průmyslů a digitální ekonomiky navštívil 20. června 2019 Technologickou agenturu ČR (TA ČR). Pan Bakhshi, který působí jako ředitel inovační nadace NESTA pro kreativní průmysl, vedoucí výzkumník Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC) a člen Royal Economic Society, přijal pozvání agentury v souvislosti s probíhajícím průběžným hodnocením Programu ÉTA.

Náplní celodenní návštěvy bylo setkání se zástupci TA ČR, médii a zástupci kulturních institucí (Univerzita Palackého v Olomouci, Asociace producentů v audiovizi, Institut umění, projekt Kreativní centrum Brno). Hasan Bakhshi diskutoval s výzkumníky i hodnotiteli projektů podpořených z Programu ÉTA o budoucnosti tohoto programu a potenciálu státní podpory kreativních průmyslů. Všem zúčastněným během diskuze poskytl podnětnou zpětnou vazbu k předběžnému hodnocení programu i k vybraným prezentovaným projektům, která pomůže formulovat změny pro efektivnější realizaci programu do budoucna. Pan Bakhshi zdůraznil, že klíčem k úspěšnému výzkumnému projektu je smysluplnost jeho záměru. Efektivní inovace v oblasti společenských a humanitních věd jsou běh na dlouhou trať, a pro bourání bariér ve vývoji společnosti je podstatnější zkoumat jejich příčinu, než jejich dílčí důsledky.

Hasan Bakhshi a jeho domovská instituce NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) přikládají zásadní význam výzkumu, který reflektuje aktuální potřeby společnosti a pomáhá pro ni vytvářet lepší budoucnost. Veškerou svou činnost tak soustředí do společenských oblastí, jako je vzdělávání, zaměstnanost, kultura nebo kreativní ekonomika a průmysl, a případně navrhuje opatření a doporučení pro vládní politiku v dané oblasti. Hasan Bakhshi je spoluatorem úspěšných výzkumných projektů The Future of Skills: Employment in 2030 nebo Next Gen, na základě kterého britská vláda aplikovala celoplošné reformy školství v oblasti ICT.

Hasan Bakhshi navštívil TA ČR