Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program DOPRAVA 2020+: Žádost o aplikační garantství Ministerstva dopravy ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče, aby v případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR poslali vyplněnou Žádost na e-mailovou adresu  nejpozději do 26. 7. 2019. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Podrobnější informace naleznete v Zadávací dokumentaci v kapitole 5.6.2.

Pokud plánujete druh výsledku NmetS, posílejte Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy současně s Žádostí o aplikační garantství.