Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program Alfa: dokončení nejrozsáhlejší evaluace programu v historii TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) předkládá průběžné hodnocení Programu ALFA, které se řadí mezi nejrozsáhlejší v historii TA ČR. Záměrem hodnocení bylo získat relevantní informace o realizaci Programu ALFA a vyhodnotit přínosy na úrovni projektů i celého Programu.

Na základě rozsáhlého průběžného hodnocení, které TA ČR realizovala v průběhu roku 2018, lze Programu ALFA přisoudit tyto přínosy:

  • Nově navázané spolupráce výzkumných organizací a podniků;
  • zvýšení množství a kvality výsledků aplikovaného výzkumu;
  • urychlení transferu výsledků do aplikační sféry;
  • posílení ekonomických výsledků podpořených subjektů.

Komplexnost hodnocení bylo zajištěno zejména kombinací kvantitativních i kvalitativních přístupů a provázaností použitých metod.

Kromě základní statistické analýzy podpořených projektů či rešerše podkladových materiálů, bylo provedeno také robustní dotazníkové šetření s řešiteli projektů i uživateli výstupů, na které navazovaly rozhovory se zainteresovanými skupinami aktérů (řešitelé projektů, tvůrci a administrátoři programu). Na základě ekonomických výsledků podpořených subjektů byla provedena kontrafaktuální analýza, která potvrdila u podpořených podniků vyšší růst tržeb, celkových aktiv a hospodářského výsledku před zdaněním.

Kompletní závěry a doporučení plynoucí z průběžného hodnocení Programu ALFA jsou součástí Závěrečné zprávy. Přílohou tohoto materiálu jsou všechna podkladová šetření provedená v rámci evaluace. 

Přílohy k průběžnému hodnocení Programu ALFA naleznete ZDE.

Výsledky evaluace budou využity při realizaci již implementovaných programů a současně také při přípravě nových programů TA ČR. 

Technologická agentura ČR děkuje všem respondentům a zejména evaluačnímu týmu i všem konzultantům za vznik a úsilí při tvorbě této evaluace.

 

.