Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pozvánka: Konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby k projektu TIRXCUZK918

Dne 4. července 2019 od 9:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu CUZK k projektu TIRXCUZK918 s názvem „Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

  1. automatické umístění jednotlivých mapových listů do kladu listů v souřadnicových soustavách Gusterberg a svatý Štěpán na základě identifikace dobové i současné nomenklatury mapových listů a jejich rozmístění v triangulačním listu.
  2. automatický ořez jednotlivých mapových listů podle mapového rámu a zákresu dobové katastrální hranice.
  3. spojení všech mapových listů do bezešvé a georeferencované mapy.
  4. vygenerování seznamu mapových listů, u kterých tyto úkony (automatické zařazení, ořez a spojení) nejsou možné.
  5. umožnění editace a manuálního řešení těchto problémových listů.
  6. následným použitím OCR vytvoření rejstříku pro jednotlivé mapové listy i generálního rejstříku pro celé mapové dílo.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním.

Po proběhlé konzultaci zde bude umístěn zápis a prezentace.

Zápis z konzultace experta naleznete ZDE

Prezentaci experta naleznete ZDE