Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Workshop TAFTIE: Budoucnost agentur podporující výzkum a vývoj

V pondělí 10. června 2019 se v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) uskutečnil mezinárodní workshop Evropské asociace inovačních agentur (TAFTIE), kterého se zúčastnili specialisté z oddělení lidských zdrojů z Irska, Nizozemska, Finska, Turecka a TA ČR.

Účastníci společně diskutovali nad tématy jako jsou:

  • nové dovednosti, které musí zvládnout jejich zaměstnanci;
  • tvorba silného a stabilního týmu;
  • leadership nebo mikromanagement;
  • jak vysvětlit zaměstnancům rozdílné mzdy, dle jejich výkonu;
  • strategické směřování leaderů nejsilnějších inovátorů asijských zemí a jejich vliv na vzdělání;
  • možnost zaměstnanců agentur stát se skutečnými partnery svých klientů.

Zajímavé informace a podněty k diskusi jim představili Nadine Teles z portugalské agentury ANI, Alex Glennie z NESTA, Robyn Vidra z King´s College London, Milan Rataj z Trade Design, Charles Skipperstøen z Innovation Norway a Gerli Jõgi z Enterprise Estonia.

Celý workshop a zázemí pro debatu připravila TA ČR. Účastníci workshopu odcházeli s vědomím, že agentury musí společně zvládnout zásadní změny v organizaci vzdělávání, řízení týmů a přístupu ke klientům a partnerům, nikoliv uchazečům o podporu.

190612 taftie workshop foto
Foto: Workshop TAFTIE na půde TA ČR