Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Jak na projekty TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) se díky svému zastoupení v krajích věnuje specifickým potřebám jednotlivých regionů. V Ústeckém kraji byla identifikována nízká míra zapojení místní univerzity do aktivit VaV. Proto jsme v pátek 31. května 2019 uspořádali ve spolupráci s Centrem projektového servisu Univerzity J. E. Purkyně seminář s názvem„Jak na projekty TA ČR“.

Cílem semináře bylo motivovat zúčastněné k zapojení do programů TA ČR. Hosté semináře se dozvěděli, jak mají správně postupovat při návrhu výzkumného projektu a seznámili se s nejčastějšími chybami, kterých je třeba se vyvarovat. Součástí semináře bylo také představení možností mezinárodní výzkumné spolupráce. Akce stejného typu proběhla i následující den v Ostravě.

Regionální kontaktní místa TA ČR byla zřízená v rámci projektu „Otevřený úřad“, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.