Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Zástupci nizozemských agentur v České republice

V rámci Propedu, tedy projektu ekonomické diplomacie MZV, připravil ZÚ ČR v Nizozemsku ve spolupráci s agenturou CzechInvest, třídenní návštěvu nizozemských expertů. Hosté přiletěli se záměrem seznámit se se systémem podpory výzkumu a vývoje v České republice. První zastávkou na cestě zástupců nizozemských agentur byla Technologická agentura ČR (TA ČR). 

Po prezentaci role TA ČR přiblížil Erik DROP roli TNO. Tato agentura vznikla už v roce 1932 a tak trochu připomíná německý Fraunhofer Institut. Má vlastní výzkum se 3000 experty (jde o největší výzkumnou organizaci v zemi) a nabízí odborné poradenské služby pro firmy, samosprávy a veřejné organizace. Agentura TNO je z jedné třetiny financována nizozemskou vládou, z jedné třetiny dostává další prostředky z veřejných zdrojů na výzkum, zbylou část rozpočtu tvoří prostředky ze smluvního výzkumu na komerční bázi. Agentura pečlivě sleduje vhodné zacílení prostředků podle požadavků společnosti a podle kvality výsledků a skutečného dopadu výzkumu na společnost. Gosse VUIJK je „styčným důstojníkem“ TNO v Bruselu, zabývá se zejména přípravou nového programovacího období a rolí Evropské inovační rady. Sleduje přípravy výzkumu zaměřeného podle misí na evropské úrovni, spolupracuje s evropskými kolegy (i s Czelo) a tento týden se chystá na tradiční Czech Street Party SZ Brusel. 

Rolf BOSSER z NWO má na starost programy, působí však také jako konzultant. Díky technickému vzdělání a dlouholeté praxi v oboru nemá problém se získáním důvěry klientů. Vysvětlil nám, že v Nizozemsku se národní výzkum a vývoj zaměřuje na mise – byly vybrány čtyři hlavní obory: bezpečnost, biologické vědy a zdraví, nanotechnologie a materiály a energetická udržitelnost. Tyto oblasti stanovila nizozemská vláda, rolí agentur bude zúžit témata podle požadavků praxe, ale sledovat také návaznost na mise na evropské úrovni. 

Z prezentace práce TA ČR hosty zaujalo zapojení TA ČR do schémat typu ERA-NET Cofund, Program ÉTA, nové resortní programy a zejména mapování inovačních kapacit. Ocenili, že na rozdíl od Inovačního radaru EU, přístup TA ČR vychází nejen z tvrdých dat, ale také osobních rozhovorů se zástupci firem. 

Dalšími zastávkami na programu je CIIRC, Ústav organické chemie a biochemie, JIC, CEITEC, velké infrastruktury ELI a BIOCEV. Jak uvedl doc. Jiří Krechl z CzechInvestu, nejlepším propagátorem české vědy a výzkumu jsou spokojení účastníci cest přímo „do terénu“.

 

190605 nizozemske agentury

190605 nizozemske agentury1
Foto: Návštěva zástupců nizozemských agentur v TA ČR