Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR v Moravskoslezském kraji

V úterý 21. května 2019 proběhl v pořadí již osmý regionální kulatý stůl uskutečněný Technologickou agenturou ČR (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad. Místem setkání se stala metropole moravskoslezského regionu, Ostrava. Hlavním cílem těchto akcí je podpora zapojení výzkumných institucí a podniků v regionech do aplikovaného výzkumu.

Kulatý stůl zahájil úvodním slovem v předsálí zastupitelstva krajského úřadu Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, společně s Martinem Dudou, členem předsednictva Technologické agentury ČR. Ten představil činnost TA ČR a také přehled programů, které agentura plánuje v letošním roce otevřít žadatelům z řad výzkumných organizací a podniků. Důraz byl přitom kladen na nové resortní programy TREND, DOPRAVA 2020+ a Prostředí pro život, které agentura od roku 2019 administruje.

Pro více než tři desítky přítomných z řad místních univerzit, inovačních center, klastrových iniciativ a dalších se ukázalo jako velice podnětné srovnání Moravskoslezského kraje s ostatními kraji na poli výzkumu a vývoje, stejně jako přehled dosavadních úspěšných žadatelů z regionu. V posledním prezentačním bloku Filip Chlebiš, regionální koordinátor TA ČR pro Moravskoslezský kraj, přiblížil poslání projektu Otevřený úřad a možnosti působení TA ČR v regionu.

Neodmyslitelnou součástí programu byla závěrečná moderovaná diskuze, jejímž cílem je společně nalézt specifické potřeby regionu v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, diskutovat dosavadní zkušenosti s programy a projekty TA ČR a získat zpětnou vazbu pro další práci v regionu. Účastníci nejčastěji poukazovali na problémy spočívající v nedostatku výzkumníků v kraji a posílení internacionalizace. Řešením může být cílení na zahraniční studenty a vědce z blízkých polských a slovenských regionů i na špičkové odborníky z progresivních oborů IT, energetiky nebo pokročilých materiálů z celého světa. Diskutující se také shodli, že větší pozornost by si zasloužily inovativní startupy a střední firmy v kraji.

DSC01207