Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

POZVÁNKA: VELETRH DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ A PODPORY PODNIKÁNÍ

Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Prahu a Středočeský kraj Vás srdečně zve na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který se uskuteční 29. května 2019 v Kutné Hoře. Díky širokému spektru zúčastněných partnerských organizací dostanete příležitost konzultovat Váš podnikatelský záměr a získáte ucelené informace o možnostech státní podpory v České republice.

Zástupci institucí administrujících příslušné dotace Vám budou po celý den k dispozici ke konzultacím v prostorách Galerie Středočeského kraje (GASK). Za Technologickou agenturu ČR (TA ČR) se na Vás bude těšit Ladislav Mlčák, regionální koordinátor pro Středočeský kraj.

Konzultovat můžete například operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a OP Životní prostředí. Dále lze konzultovat služby a programy napříč portfoliem agentury CzechInvest, Technologické agentury ČR, agentury CzechTrade, Místní akční skupiny Lípa pro venkov a řady dalších.

Přijďte a konzultujte s námi kolik programů jen budete chtít. Registraci a kompletní seznam zastoupených organizací naleznete zde.