Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Nová verze Všeobecných podmínek

Technologická agentura České republiky informuje, že byla schválena nová verze Všeobecných podmínek v6, které jsou součástí směrnice SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8. Verze 6 Všeobecných podmínek bude tvořit součást Smlouvy o poskytnutí podpory ve všech nově vyhlášených veřejných soutěžích.

Hlavní změny oproti verzi 5:

  • Všechna práva a povinnosti jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách, vnitřní předpisy obsahují pouze metodické pokyny podrobnější proces k jejich provedení.
  • V návaznosti na výše uvedené byla zakotvena základní úprava změnového řízení, a rozšířena a zpřesněna část týkající se implementace, předkládání zpráv a provádění kontrol.
  • Byla provedena revize sankcí.
  • Podkategorie nákladů “Stipendia” byla přesunuta z kategorie “Ostatní přímé náklady” do kategorie “Osobní náklady”.
  • Došlo k rozsáhlým formulačním změnám za účelem upřesnění textu.

Změny provedené ve směrnici SME-11 SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8 jsou technického charakteru.

Směrnice SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8