Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR A AMSP ČR SPOJILY SVÉ SÍLY V PODPOŘE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Konvalinka a místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Zdeněk Tomíček podepsali ve čtvrtek 11. dubna 2019 memorandum o spolupráci v oblasti podpory VaV.

Podpisem dokumentu obě strany stvrdily dohodu o sdílení informací o přípravě a připomínkování relevantních strategických dokumentů, o spolupráci v oblasti jejich naplnění či při přípravě a realizaci nových programů podpory aplikovaného výzkumu a inovací, a následně i při uplatnění jejich výsledků v praxi.

TA ČR společně s AMSP ČR budou klást důraz zejména na spolupráci v oblasti poskytování poradenství a odborné pomoci potenciálním žadatelům o podporu VaV z řad malých a středních podniků.

Foto: místopředseda představenstva AMSP ČR Zdeněk Tomíček a předseda TA ČR Petr Konvalinka podepisují memorandum o spolupráci