Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Zapojte se do další cofundové výzvy zaměřené na materiálový výzkum

Blíží se vyhlášení nové mezinárodní ERA-NET cofundové výzvy M-ERA.Net 2 Call 2019. V rámci této výzvy budou podpořeni úspěšní čeští uchazeči v projektech se zaměřením na materiálový výzkum a inovace. Výzva bude vyhlášena 19. března 2019 a příjem zkrácených návrhů projektů potrvá do června letošního roku.

Témata výzvy jsou:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials additive manufacturing

Výzva bude svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu 60 % z celkových uznatelných nákladů. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Připravte se na výzvu již teď a začněte hledat své partnery například prostřednictvím partner search tool od EEN (Enterprise Europe Network). Seznam zúčastněných zemí v Call 2019 ZDE.

Více informací naleznete na stránkách M-era.Net nebo na www.tacr.cz v záložce Programy → Cofundové výzvy.