Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Přednáška Dr. Jeana Severijnse

Technologická agentura ČR využívá přítomnosti Dr. Severijnse (Province of Limburg, Nizozemsko), odborníka na internalizaci a regionální inovační politiku, v ČR a pořádá přednášku na téma: "Last experience with regional innovation support in the Netherlands/Province of Limburg with emphasis on Smart specialization strategy“ a „Innovation vouchers - best and worst practice".
Přednáška bude provedena v anglickém jazyce bez tlumočení a uskuteční se dne 17.6.2013 v 9:00 hod. v prostorách Technologické agentury České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, místnost 301.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail .