Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

MSV v Brně: Seminář podpory exportu výsledků VaV

V rámci aktivity Podpora exportu výsledků VaV proběhl 1. října 2018 další ročník prezentace výsledků VaV. Účelem prezentace bylo seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli. Cílem této aktivity je nalézt možné partnery, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty do zahraničí.

Úvodem nás přivítali vrcholní zástupci spolupracujících institucí:

 • Martin Tlapa, náměstek ministra MZV
 • Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade
 • Jan Procházka, generální ředitel EGAP
 • Pavel Komárek, místopředseda TA ČR
 • Igor Hajdušek, velvyslanec pro VaV ze slovenského MZV
 • Pavel Fára, zástupce SP ČR

foto: TA ČR a SP ČR

V letošním roce se představily tyto projekty:

1. Projekt „PP s vlákennou morfologií“
- Mgr. Jan Grůza, Ph.D. (UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod) 

Řešitelé tohoto projektu nabízejí několik uplatnění tohoto materiálu, například:

 • materiál pro odstraňování ropy a ropných produktů při ekologických haváriích,
 • materiál pro disperaci pigmentů (použití například do funkčního prádla a sportovního oblečení),
 • materiál pro náplň do termooblečení a spacáků nebo tepelnou izolaci ve stavebnictví

2. Projekt „Varovný systém lokálních povodní
- Ing. Zbyněk Kulhavý (VÚMOP, v.v.i.), Ing. Pavel Krejzek (ADCIS spol. s r.o.)

Řešitelé tohoto projektu simulací srážek na základě aktuální předpovědi ČHMÚ pro konkrétní lokalitu umožňují starostům obcí a lidem zabývajícím se protipovodňovou ochranou evakuovat včas ohrožené občany a zajistit majetek před poškozením či zničením
● vyvinuli systém pro detekci hrozby přívalových povodní pomocí měření v daném místě
● systém umožnuje reagovat v dostatečném časovém předstihu

3. Nové monokrystalické materiály a jejich použití v Hi-TECH aplikacích + Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné Led
- Ing. Jan Bitman (CRYTUR, spol. s r.o.)

 Projekt Nové monokrystalické materiály a   jejich použití v Hi -TECH aplikacích

 Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné Led

 Lze je využívat jako:

 •  ochranná pouzdra sond a senzorů v prostředí, 
   kde působí vysoké teploty, tlaky nebo se   vyskytují agresivní chemické sloučeniny
 •  jako účinná ochrana termočlánku zamezující   kontaminaci z vnějšího prostředí

 Hledá se výrobce sond a senzorů se zájmem   otestovat safír jako ochranný materiál v   náročných procesech

 Vhodné jako:

 •  osvětlení pro letiště 
 •  osvětlení pro   stavebnictví
 •  oblasti automotive   společnosti
 •  zdravotnické   osvětlení