Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Seminář projektu Smart city - Praha

Dne 7.6. 2013 se uskuteční v Praze v rámci projektu Smart city seminář pod názvem Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví hlavního města Prahy.
 
Seminář proběhne pod záštitou Technologické agentury ČR, Ministerstva životního prostředí, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR a prvního náměstka primátora hl. m. Prahy. Přihlášky a další informace na: www.top-expo.cz/smart-city/sc-praha-2013/