Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Plán mezinárodních výzev v ERA-NET COFUNDECH: aneb kam podat projekt

ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v programu Horizon 2020, který dává příležitost poskytovatelům jako je Technologická agentura ČR (TA ČR) z jednotlivých členských zemí vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata v různých oblastech. Do společné výzvy předkládají své projekty projektová konsorcia tvořená partnery z alespoň dvou států zapojených do daného ERA-NET Cofundu, přičemž každý poskytovatel financuje pouze úspěšné uchazeče ze své země. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

 

CHIST-ERA III
podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST) 

Společná mezinárodní výzva CHIST-ERA III Joint Call 2018 navázaná na program EPSILON bude vyhlášena v průběhu října 2018chist-era

Témata výzvy 2018 jsou:

  • Analog computing for Artificial Intelligence
  • Intelligent Computation for Dynamic Networked Environments

Předpokládaný deadline pro příjem pre-proposals je stanoven na leden 2019. TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 €.

Více informací o mezinárodní výzvě CHIST-ERA III Joint Call 2018 a podmínkách pro české uchazeče bude zveřejněno s vyhlášením výzvy na webových stránkách www.tacr.cz a na webu CHIST-ERA.

 

EuroNanoMed3
podpoří projekty zaměřené na výzkum v oblasti nanomedicíny 

V listopadu 2018 bude dle předběžného harmonogramu projektu EuroNanoMed 3 vyhlášena společná výzva EuroNanoMed 3 Joint Call 2019, do které TA ČR alokovala finanční prostředky v rámci programu EPSILON. Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019

Témata výzvy 2019 jsou

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 € a to v těchto dvou tématech: "Diagnostics" a "Targeted delivery systems".

Více informací o mezinárodní výzvě EuroNanoMed 3 Joint Call 2019 bude zveřejněno s vyhlášením výzvy na webových stránkách www.tacr.cz a na webu EuroNanoMed3.

 

M-ERA.NET 2
podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace 

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy zaměřené na materiálový výzkum a inovace se předpokládá na jaře 2019 a bude navázáno na program EPSILON. Projekty budou podpořeny v celkové výši 1 000 000 €. 
m-era net