Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Generální tajemník OECD navštívil TA ČR

Generální tajemník OECD Ángel Gurría během svého oficiálního pobytu v České republice navštívil 16. 7. 2018 Technologickou agenturu ČR (TA ČR). Během setkání se zástupci TA ČR a státní správy hovořil o doporučeních OECD zmíněných ve zprávě „Hospodářský přehled OECD - Česká republika 2018”. Zúčastnění diskutovali také o nových výzvách pro českou ekonomiku a zejména aplikovaný výzkum.

44

Zdůrazňoval potřebu dosáhnout rovnováhy mezi produktivitou a distribucí výsledků ekonomiky na tuzemském trhu. Hovořil také o potřebě neustálého rozvoje a vzdělávání místních pracovníků. Slovy pana Gurríi: „It is all about skills, skills, skills.“

Ángel Gurría upozornil na pokles výdajů na VaV v ČR. Hodnota 1,7 % HDP je o 50 % níže než průměr zemí OECD. Investice do VaV, vzdělání a zvyšování kvalifikace pracovníků by podle Gurríi pomohly současné situaci na trhu práce. Tajemník se také dotkl v tuzemsku ožehavého tématu imigrace jako možného řešení pro přehřátý pracovní trh. Připomněl, že je třeba se přizpůsobovat proměnám trhu práce. Jako příklad uváděl nový trend sdílené ekonomiky (Uber) a potřebu ochrany jejich pracovníků/poskytovatelů služeb.

37

Generální tajemník poukázal na důležitost aplikovaného výzkumu a vyzdvihl tři body, které je třeba dodržovat – zvyšování investic do VaV, cílení finančních mechanismů a důraz na praktické uplatnění výzkumu.

„The question is not how much you spent for the R&D, but how you apply it“
„Otázkou není, jak výzkum financovat, ale jak ho lze uplatnit na trhu“

Ohledně výzkumu a vývoje v České republice zdůraznil, že nelze spoléhat pouze na kvantitu, ale je třeba hledat ve výzkumu především kvalitní projekty. Na závěr připomněl, že je třeba, aby instituce jako TA ČR a OECD aktivně spolupracovaly a reagovaly tak na nové výzvy ekonomiky, výzkumu a vývoje.

53