Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Akce: Česko-Izraelský seminář

Ve středu 13. 6. 2018 se v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) v Praze uskutečnil seminář k tématu česko-izraelské technologické spolupráce. Na akci přijali pozvání velvyslanec Státu Izrael v ČR Jeho Excelence Daniel Meron, náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) Pavel Smutný a ředitel evropských bilaterálních programů Israel-Europe R&D Directorate (ISERD) - partnerské organizace TA ČR v Izraeli - pan Uzi Bar-Sadeh.

Při příležitosti tohoto setkání TA ČR informovala o aktuálně běžící veřejné soutěži v rámci programu DELTA, která mj. společné VaV projekty českých a izraelských výzkumníků podpoří. Pro doplnění následně pan Bar-Sadeh představil hodnotící kritéria a podmínky financování projektů na izraelské straně. Seminář vzbudil velký zájem a účastnilo se jej přes padesát účastníků.

Foto: TA ČR

Předseda TA ČR Petr Očko ocenil, že se podařilo ve spolupráci se všemi zúčastněnými partnery a také například s agenturou CzechInvest úspěšně vyhlásit společnou výzvu. Jejím cílem je podpořit projekty, které budou mít jedinečné výsledky, které napomohou českým a izraelským firmám lépe uplatnit na globálních trzích. Projekty jsou zaměřeny primárně na výzkumnou spolupráci firem, ale zapojení výzkumných organizací do projektových konsorcií je vysoce vítáno. A podobně jako i zúčastnění zástupci ostatních uvedených institucí zdůraznil oboustranný zájem a jedinečné podmínky pro rozvoj technologické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Foto: TA ČR

Další hosté zdůraznili také některá výzkumná témata a oblasti, na kterých panuje oboustranná shoda, jako je oblast vodohospodářství, odpadního managementu, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti či průřezová témata transferu znalostí a rozvoje startupů. Velvyslanec Daniel Meron sdělil, že koordinovaná výzva na podporu společných technologických projektů přichází v pravý okamžik, kdy jsou pro ni obě země dobře připraveny. Náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž zdůraznil dlouhodobou spolupráci ČR a Izraele v řešení otázek sucha a technologií spojených s vodním managementem, kde disponuje Izrael špičkovým know-how, i to, že ČR může nabídnout rozsáhlou expertízu například v oblasti nakládání s odpady. Prezident (ČISOK) Smutný ve svém projevu ocenil to, že se daří prohlubovat česko-izraelskou technologickou spolupráci a deklaroval podporu komory v jejím pokračování a v rozvoji jednotlivých spoluprací, na nichž se mnohdy podílejí právě členové ČISOK.  Kromě TA ČR a ISERD se na semináři představili také zástupci firem a výzkumných organizací, které již spolupráci s izraelskými subjekty mají anebo o její navázání v budoucnu usilují.

Prezentace TA ČR z uvedené akce je k dispozici zde.

Shrnutí formy spolupráce českých a izraelských uchazečů a podmínek účasti ve veřejné soutěži naleznete zde.