Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Profesor Mařík členem RVVI

Ve středu 31. ledna 2018 jmenovala vláda prof. Ing. Vladimíra Maříka, CSc. členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Profesor Mařík působil v RVVI již v letech 2011 – 2015, je zakladatelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a od roku 2010 působí ve funkci předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR.