Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Informace pro žadatele do výzvy CHIST-ERA Call 2017

chistera

 

Do 11. 1. 2017 do 17:00 CET probíhá příjem projektů zaměřených na informační a komunikační vědy a technologie (ICST) v rámci mezinárodní cofundové výzvy CHIST-ERA III Call 2017.

Témata výzvy:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Dle podmínek české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích:

  • mezinárodní výzva
  • národní výzva

V mezinárodní výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Nejprve jsou žadatelé vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (tzv. pre-proposal). Pokud jsou vybráni v prvním stupni hodnocení, předloží úplný návrh projektové žádosti (tzv. full proposal).

Jeden z partnerů konsorcia projektu je vždy určen do role koordinátora projektu (PI). V obou stupních podání žádosti potvrzuje koordinátor za celé konsorcium odeslání společného projektového záměru prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádosti (ESS - Electronic Submission System).

České subjekty v projektech prokazují svou způsobilost dle českých podmínek vyspecifikovaných v Annex of Call Announcement. Tyto doklady odesílá český uchazeč prostřednictvím datové schránky.

Povinné přílohy českého subjektu - prokázání způsobilosti

Součástí podání žádosti v mezinárodní výzvě jsou povinné přílohy, které dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků musí být doloženy a slouží k prokázání způsobilosti českého uchazeče v mezinárodní výzvě:

  • Strukturovaný profesní životopis řešitele a ostatních členů řešitelského týmu
  • Seznam max. 5 nejvýznamnějších projektů
  • Seznam max. 5 nejvýznamnějších výsledků
  • Čestné prohlášení za uchazeče
  • Účetní závěrky za roky 2013, 2014 a 2015

Kontrola doložení povinných příloh bude součástí kontroly splnění podmínek v rámci 1. stupně hodnotícího procesu u mezinárodní výzvy.

Doklady k prokázání způsobilosti českého subjektu budou přijímány do 11. 1. 2018 do 17:00 CET prostřednictvím datové schránky TA ČR. ID datové schránky: afth9xp

Uchazeč do pole VĚC uvede: „Horizon2020 - CHIST-ERA - prokázání způsobilosti“.

Všechny potřebné informace pro zapojení se do výzvy naleznete v dokumentu Vše, co potřebujete vědět pro zapojení do CHIST-ERA Call 2017.  

 

chistEra CZ