Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Informace k elektronickému podávání projektů do CHIST-ERA Call 2017

TA ČR si Vás dovoluje informovat, že do 11.1.2018 (17:00 CET) probíhá příjem projektů zaměřených na informační a komunikační vědy a technologie (ICST) v rámci cofundové výzvy CHIST-ERA III Call 2017.

Témata výzvy jsou:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

V současné době je již možné podávat projekty prostřednictvím společného elektronického systému pro podávání žádostí.

Elektronický systém pro podávání žádostí do CHIST-ERA Call 2017 je k dispozici na adrese:

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1198

Více informací k probíhající výzvě naleznete na našich webových stránkách v sekci Mezinárodní spolupráce- Cofundové výzvy - CHIST-ERA III a na stránkách http://www.chistera.eu/

V případě zájmu o cofundové výzvy můžete také kontaktovat Ivetu Zápařkovou na či využít aplikace HelpDesk.

K vyhledání vhodných partnerů do projektu slouží aplikace Partner Seach Tool na stránce CHIST-ERA nebo také můžete využít Partner Search na stránce Reseach Participant Portal - European Commission.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.