Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TA ČR se zapojila do pěti projektů z programu Horizon 2020

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do schémat v rámci evropského programu na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020 a stala se tak partnerem celkem pěti evropských projektů. Projekty GEECCO a NewHoRRIzon jsou nástroje typu CSA (koordinační a podpůrné akce). Další tři projekty jsou projekty ERA-NET Cofund, ve kterých budou vyhlášeny společné výzvy na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci těchto výzev(tzv. “Joint Calls”) TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů, které budou společně předkládat konsorcia tvořená partnery minimálně ze dvou států zapojených do daného schématu.

V jakých cofundech budou vyhlášeny mezinárodní výzvy?

 

chist-era

CHIST-ERA III 

informační a komunikační vědy a technologie (ICST)
http://www.chistera.eu

Společná mezinárodní výzva CHIST-ERA III Joint Call 2017 navázaná na program EPSILON bude vyhlášena 11. října 2017. Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do 11. ledna 2018. Témata výzvy 2017 jsou "Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility” a"Industrial big data and process modelling for smart factories". TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 €.

Více informací o mezinárodní výzvě CHIST-ERA III Joint Call 2017 bude zveřejněno s vyhlášením výzvy na webových stránkách TA ČR a na webu CHIST-ERA.

 

gender-net era-net

GENDER-NET Plus

projekty zohledňující gender v obsahu výzkumu a inovací
www.gender-net.eu

České subjekty v projektech budou podpořeny v celkové výši 740 700 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy, která bude navázána na program ZÉTA, se předpokládá v prosinci 2017. 

 

m-era net

M-ERA.NET 2 

materiálový výzkum a inovace
https://m-era.net/

Projekty budou podpořeny v celkové výši 1 000 000 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy se předpokládá v březnu nebo červnu 2018 a bude navázáno na program EPSILON.

Jak funguje podání žádosti o finanční podporu v rámci ERA-NET COFUND?

chist-era

TA ČR v rámci setkání Regonu na Jihomoravském inovačním centru v Brně (4.10.2017) představila chystané cofundové výzvy. Prezentaci ze setkání se zástupci grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje naleznete zde.

TA ČR současně realizuje 2 projekty nástroje CSA. Tyto projekty jsou zaměřené na organizační a procesní kulturu kanceláře TA ČR s možnými dopady na odpovídající změny podmínek podpory.

 

geecco

GEECCO se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích v technických oborech a na začleňování genderové dimenze do obsahu poznatků a inovací. Projekt sdružuje výzkumné organizace, které budou implementovat plány genderové rovnosti, a poskytovatele podpory, kteří budou usilovat o naplnění projektových cílů prostřednictvím nastavení programů, hodnotících procesů a podmínek poskytování podpory.
http://www.geecco-project.eu 

 

winner logo

NewHoRRIzon se soustřeďuje na prosazování principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI - Responsible Research and Innovation) Cílem projektu je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní tyto principy integrovat do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a účelové podpory.
www.newhorrizon.eu

 

EUflagTyto projekty získaly finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantových dohod.