Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Přihlašte svůj projekt do mezinárodní společné výzvy v rámci schématu CHIST-ERA III COFUND a získejte finanční podporu od TA ČR

TA ČR informuje o připravované společné výzvě (tzv. Joint call) v rámci schématu CHIST-ERA III, která bude vyhlášena v říjnu 2017. TA ČR podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech. Témata společné výzvy jsou:

 • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

 

Bližší informace k tématům společné výzvy zde. 

TA ČR zveřejňuje tuto předběžnou informaci o plánované výzvě proto, aby potenciální uchazeči měli dostatečný prostor na přípravu kvalitních projektových záměrů a projektových konsorcií s partnery ze zahraničí.

 

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládaly mezinárodní konsorcia s partnery z nejméně tří zúčastněných zemí. Další partneři z jiných zemí mohou být součástí konsorcia, pokud mohou zajistit vlastní financování.

Seznam zemí a poskytovatelů podpory, které projevily předběžný zájem účastnit se výzvy 2017, je uveden níže. Všechny zapojené organizace podporují obě vybraná témata, kromě Velké Británie, která podporuje pouze první téma (ORMR).

 

 1. National Research Agency (ANR), France
 2. Austrian Science Fund (FWF), Austria
 3. National Fund for Scientific Research (FNRS), Belgium
 4. National Science Fund of Bulgaria (BNSF), Bulgaria
 5. Technology Agency of the Czech Republic (TACR), Czech Republic
 6. Estonian Science Foundation (ETAG), Estonia
 7. Academy of Finland (AKA), Finland
 8. Higher Education Authority (HEA), Ireland
 9. Ministry of Education, University and Research (MIUR), Italy
 10. Research Council of Lithuania (LSC/LMT/RCL), Lithuania
 11. National Science Centre (NCN), Poland
 12. Foundation for Science and Technology (FCT-PT), Portugal
 13. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania
 14. Slovak Academy of Science (SAS/SAV), Slovakia
 15. Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Spain
 16. Swiss National Science Foundation (SNSF/SNF), Switzerland
 17. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey
 18. Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), United Kingdom


Podrobné informace ke společné výzvě nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR a CHIST-ERA III s vyhlášením výzvy.


Jak funguje žádost o finanční podporu v rámci CHIST-ERA III?

Dle podmínek české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích - mezinárodní výzva a národní výzva. Projekty zhodnocené a vybrané v mezinárodní výzvě již dále nejsou z věcné stránky hodnoceny v národní výzvě. Smyslem národní výzvy je splnit požadavky dané národní legislativou a programem EPSILON.

had CHIST

 

 


 

“TA ČR podpoří české subjekty projektů ze schématu ERA-NET COFUND”

 

Co je ERA-NET COFUND?
Mechanismus, kterým Evropská komise v rámci programu pro výzkum a inovace Horizontu2020 dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR) vyhlašovat společnou výzvu na dohodnuté téma.


Co je společná výzva - tzv. Joint call
Výzva prostřednictvím které jsou podpořeny projekty společně předkládané partnery minimálně ze 2 států zapojených do daného schématu. V případě CHIST-ERA III je však podmínkou účast partnerů z minimálně 3 různých zemí.

 

Proč TA ČR v COFUNDECH?
Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a umožnit českým výzkumným organizacím a podnikům získat zkušenosti a kontakty, které pak mohou být využity například při přípravě společných projektů do HORIZON 2020.