Novinky

TA ČR a SP ČR prohlubují spolupráci v podpoře aplikovaného výzkumu

Snahou Technologické agentury ČR (TA ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je podpora českých inovativních podniků, a tím rozvoj českého hospodářství, která je o to více potřebná pro udržení tempa konkurenceschopnosti na dnešním dynamicky měnícím se trhu. Z tohoto důvodu dnes rozšířili TA ČR a SP ČR vzájemnou spolupráci právě směrem k českým podnikům, podpisem akčního plánu na následující období.

Konkrétně bude tato spolupráce a podpora podniku spočívat zejména v oblasti přípravy programů podpory aplikovaného výzkumu pro potřeby podniků, vyšší informovanost o možnostech čerpání státní podpory pro inovace, zefektivnění hodnocení výzkumných projektů a v neposlední řadě i v mezinárodní spolupráci ve výzkum, vývoji a inovacích. Hlavním cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou a zajištění co nejvyšší aplikace výsledků výzkumu v praxi.

aDSC 0084 Zleva: Jan Proksch, Petr Očko, Dagmar Kuchtová, Luděk Knorr, Eva Veličková, Zdroj: SP ČR 

„Svaz průmyslu a dopravy je náš dlouhodobý a důležitý partner, zejména v tom, že hájí zájmy podniků, které jsou i naši žadatelé a příjemci. Svaz je pro nás zastřešujícím partnerem, se kterým máme společná témata. Podpis Akčního plánu beru jako inspiraci pro naši další spolupráci,“ uvedl ředitel TA ČR Luděk Knorr.

170808DSC 0078 1Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Dagmar Kuchtová a ředitel Technologické agentury ČR (TA ČR) Luděk Knorr, Zdroj: SP ČR 

„Podporu aplikovaného výzkumu a vývoje považujeme za nezbytný předpoklad ke zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR a rozvoje firem. Proto pokračujeme v úspěšné spolupráci s Technologickou agenturou. Chceme efektivně rozdělovat finanční prostředky ve výzvách Technologické agentury na aplikovaný výzkum a vývoj a zároveň zlepšit jeho celkové fungování,“ řekla generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.