Novinky

KULATÝ STŮL K TÉMATU DIGITÁLNÍ EKONOMIKY

Ve čtvrtek 22. června 2017 proběhlo jednání Kulatého stolu k tématu digitální ekonomika v reprezentativních prostorách Rybničního zámečku v Lednici. Na jednání vystoupili významní zástupci z klíčových oblastí jak státní správy, tak akademického sektoru a průmyslu. Akce byla pořádaná pod záštitou Technologické agentury ČR (TA ČR), místopředsedy Vlády pro VaV Pavla Bělobrádka, Hospodářské komory (HK ČR) a Mendelovy univerzity (MENDELU).

V první část setkání diskutovali účastníci nad dopady digitalizace na trh práce a systém vzdělávání.
Jednání zahájil viceprezident HK ČR Michal Štefl, který se zaměřil na oblast digitální ekonomiky a jejího rozvoje do širších politicko-ekonomických souvislostí a upozornil na problematiku z hlediska zástupce zaměstnavatelů. Poté následovala odborná diskuze, ve které vystoupili se svými příspěvky rektor MENDELU Ladislav Havel, koordinátor digitální agendy ÚV Ondřej Malý, ředitelka NVF Miroslava Kopicová, prorektor VUT Brno Lubomír Grmela a další.

Druhý blok setkání byl zaměřen na proměny podnikatelského prostředí. Druhou část jednání zahájil předseda TA ČR Petr Očko, kde prezentoval iniciativu TA ČR při adaptaci programů aktuálnímu vývoji a potřebám digitální transformace průmyslu. Na něj navázal zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Oldřich Macák s představením pohledu resortu. Poslední vystoupení patřilo Filipu Plevačovi, bývalému generálnímu řediteli Moravia Cans, který ve své prezentaci přiblížil velmi detailní formou praktické zkušenosti s digitální transformací konkrétního průmyslového podniku.

„Digitální transformace a robotizace českého průmyslu může přinést i narušení současné struktury ekonomiky, proto je třeba nastavit takové hospodářské podmínky a adaptovat podporu českého výzkumu, aby se tato hrozba v co největší možné míře minimalizovala, a naopak abychom využili příležitosti nové éry ve prospěch naší ekonomiky,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

tacr-nov