Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

DODATEČNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Technologická agentura ČR jako poskytovatel účelové podpory rozhodla na jednání předsednictva dne 17. 10. 2013 v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů dodatečně podpořit projekty

Číst dál...

Trendy evropské energetiky v Praze

Čtvrtý ročník mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY se uskutečnil v Praze v Clam-Gallasově paláci 21. 10. 2013. Setkání proběhlo za účasti významných českých i zahraničních hostů a letošní dvoudenní program navštívili účastníci z 11 států Evropy. Předsedkyně TA ČR Rut Bízková vystoupila s příspěvkem nazvaným Instituce – infrastruktura – inovace.

Číst dál...

Projekty podpořené TA ČR pomáhají řešit ožehavé problémy

Jedním z aktuálních problémů ČR je doprava. Za podpory TA ČR je v této oblasti mimo jiné realizován projekt „Zařízení pro záznam a vyhodnocování hustoty dopravního proudu v mezi křižovatkových úsecích k určení kongescí dopravního proudu.“

Číst dál...

Ceny nejlepší spolupráce roku 2013 uděleny

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Technologická agentura ČR (TAČR) 22. října 2013 ocenily projekty nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou. Na prvním místě soutěže se umístily česká společnost TESCAN a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno s holografickým kamerovým mikroskopem využívající 3D technologii.

Číst dál...

Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy Expertních panelů

Technologická agentura ČR si dovoluje informovat o výzvě, kterou na svém webu uveřejnila Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Číst dál...