Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Staňte se hodnotiteli projektů bezpečnostního výzkumu

V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra v informačním systému Technologické agentury ČR ISTA. Hledáme odborníky na výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti z akademického či aplikačního prostředí, kteří se stanou hodnotiteli návrhů projektů a jejich výsledků ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění.

Číst dál...

Nová mezinárodní výzva: ERA-MIN 2 Call 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem ERA-MIN 2 Call 2019) zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Číst dál...

Nové sídlo regionální kanceláře v Ostravě

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o změně sídla regionální kanceláře pro Moravskoslezský kraj, které se přestěhovalo do nových prostor.

Číst dál...

Program Zéta: Oznámení termínu vyhlášení 4. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019. 

Číst dál...

Program KAPPA: Pozvánka na konferenci o CCS

Technologická agentura ČR (TA ČR) by ráda informovala o konání konference, která se uskuteční 5. září 2019 v Oslu, jejímž cílem je usnadnit zavedení technologií zachytávání a ukládání CO2 (CCS z anglického Carbon Capture and Strorage) do běžné praxe.

Číst dál...