Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pozvánka: Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce vztahující se k informačnímu systému TA ČR

Dne 4. 7. 2019 se od 10:00 hodin v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR),(Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci TA ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Dodání služeb pro rozvoj Informačního systému TA ČR a zajištění provozu na období 2023 - 2025“. Obsahem setkání bude konzultace navrhovaného znění zadávací dokumentace.

Číst dál...

Program Alfa: dokončení nejrozsáhlejší evaluace programu v historii TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) předkládá průběžné hodnocení Programu ALFA, které se řadí mezi nejrozsáhlejší v historii TA ČR. Záměrem hodnocení bylo získat relevantní informace o realizaci Programu ALFA a vyhodnotit přínosy na úrovni projektů i celého Programu.

Číst dál...

Možnost spolupráce se zahraničními partnery z Japonska

Technologická agentura ČR (TA ČR) s potěšením oznamuje uzavření dohody o spolupráci s japonskou organizací New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 2. Ta bude vyhlášena dne 25. června 2019.

Číst dál...

Pozvánka: Konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby k projektu TIRXCUZK918

Dne 4. července 2019 od 9:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu CUZK k projektu TIRXCUZK918 s názvem „Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software“.

Číst dál...

Pozvánka: Konference česko-japonského technologického partnerství 2019

Japonská organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO) spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR), Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a japonskou organizací New Energy & Industrial Development Organization (NEDO) pořádá Konferenci česko-japonského technologického partnerství. Konference se uskuteční v úterý 25. června 2019 od 13:00 hodin v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Číst dál...