Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program Prostředí pro život – podprogram 1 a 2: Záznam a prezentace k 1. VS

Dne 25. června 2019 v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) proběhl streamovaný seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2.

Číst dál...

Program Delta 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

Číst dál...

Program DOPRAVA 2020+: Žádost o aplikační garantství Ministerstva dopravy ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče, aby v případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy ČR poslali vyplněnou Žádost na e-mailovou adresu  nejpozději do 26. 7. 2019. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Podrobnější informace naleznete v Zadávací dokumentaci v kapitole 5.6.2.

Číst dál...

Metodické doporučení k širším aspektům využití nákladové položky "stipendia"

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila metodické doporučení k širším aspektům využití nákladové položky "stipendia" spadající do kategorie osobních nákladů projektů TA ČR. Toto stanovisko se zaměřuje především na potřebu zajištění úpravy licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou v případě využití stipendia.

Číst dál...

Program GAMA 2, PP1: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, PP1, vyhlášené dne 24. dubna 2019.

Číst dál...