Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Předběžné oznámení veřejné zakázky „Informační systém TA ČR - technicko-architektonický návrh platformy a ověření požadavků Zadavatele na funkčním vzorku“

Ve Věstníku veřejných zakázek bylo pod Evidenčním číslem formuláře 7301010050680 a Evidenčním číslem VZ 350680 zveřejněno předběžné oznámení k veřejné zakázce.

Číst dál...

Desatero dobré správy pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

Na základě usnesení vlády č. 593 ze dne 15.8.2012, kterým se členům vlády a TA ČR jako správnímu úřadu doporučuje dodržovat postup dle Desatera dobré správy pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, bylo toto Desatero inkorporováno do Vnitřního předpisu TA ČR jako POK-02 Desatero dobré správy. Tento pokyn je veřejně přístupný v sekci Vnitřní předpisy.

Informační semináře k vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence

Datum konání akcí:

  • 18. 4. 2013 - Praha
  • 23. 4. 2013 - Brno
 
Technologická agentura ČR si Vás ve dnech 18. 4. 2013 v Praze a 23. 4. 2013 v Brně od 10 hod. dovoluje pozvat na informační semináře k vyhlášení 2. veřejné soutěže programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence. Úkolem seminářů je upozornit na nejpodstatnější aspekty přihlášky do veřejné soutěže. Seminář bude rozdělen na prezentační a diskusní část.

Číst dál...

Setkání technologických platforem v oblasti dopravní problematiky a jejího vývoje v ČR

Technologická agentura ČR připravuje další setkání s technologickými platformami, které bude tentokrát z oblasti dopravní problematiky. Na půdě Technologické agentury budou přivítáni zástupci Technologické platformy silniční doprava, Technologické platformy vozidla pro udržitelnou mobilitu, Technologické platformy interoperabilita železniční infrastruktury, Asociace podniků českého železničního průmyslu a Ministerstva dopravy. Při setkání budou představeny některé projekty podporované TA ČR a všichni zúčastněným bude poskytnut prostor pro odbornou diskuzi.

Místo a čas setkání:
15. 4. 2013, 13:00 hod., sídlo TA ČR, Evropská 2589/33c, Praha 6.
Více informací zde.

Vyhlášení výsledků kontroly 2. veřejné soutěže programu OMEGA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, vyhlášené dne 16. ledna 2013.

Číst dál...