Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Vláda České republiky schválila návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Praha 13.6.2013 - Dne 12. 6. 2013 vláda ČR při svém pravidelném středečním zasedání schválila návrh nového Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, který bude realizován prostřednictvím Technologické agentury ČR v letech 2014 až 2019 v předpokládaném celkovém objemu 2 770 mil. Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu bude činit téměř 1 800 mil. Kč.

Číst dál...

Přednáška Dr. Jeana Severijnse

Technologická agentura ČR využívá přítomnosti Dr. Severijnse (Province of Limburg, Nizozemsko), odborníka na internalizaci a regionální inovační politiku, v ČR a pořádá přednášku na téma: "Last experience with regional innovation support in the Netherlands/Province of Limburg with emphasis on Smart specialization strategy“ a „Innovation vouchers - best and worst practice".
Přednáška bude provedena v anglickém jazyce bez tlumočení a uskuteční se dne 17.6.2013 v 9:00 hod. v prostorách Technologické agentury České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, místnost 301.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail .

Program OMEGA – posunutí zveřejnění výsledků 2. veřejné soutěže

TA ČR oznamuje všem uchazečům v 2. veřejné soutěži, že odkládá termín zveřejnění výsledků soutěže programu OMEGA na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje.
Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 30. 6. 2013 na internetové adrese:

PROGRAM BETA – ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Dovolujeme si Vás informovat, že na profilu zadavatele www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR byla zveřejněna výzva k podání nabídek k veřejné zakázce:

Komunikace a etika v práci posudkových lékařů.
 

Interaktivní mapa projektů je zpřístupněna

Pro komplexní přehled a snadný přístup k informacím o projektech podporovaných TA ČR jsme pro vás připravili interaktivní mapu projektů se sídly jejich řešitelů v rámci celé ČR, kterou naleznete zde.

Číst dál...