Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Dohoda o spolupráci mezi TA ČR a Hospodářskou komorou ČR

Dne 28. srpna 2013 podepsali prezident Hospodářské komory ČR, Petr Kužel, MBA a předsedkyně Technologické agentury ČR, Ing. Rut Bízková, Dohodu o spolupráci mezi oběma organizacemi.

Číst dál...

Vláda ČR schválila na svém pravidelném zasedání 28. 8. 2013 návrh nového programu DELTA a návrh na změnu programu ALFA

Vládou ČR byl schválen návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA a návrh na změnu Programu Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Číst dál...

Posílení spolupráce ministerstva zahraničí a Technologické agentury ČR

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout a předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková podepsali dne 26. srpna 2013 v Černínském paláci Memorandum o spolupráci mezi MZV a Technologickou agenturou ČR.

Číst dál...

Mezinárodní spolupráce - další návštěva čínské delegace v krátké době

7. 8. 2013 navštívila Technologickou agenturu České republiky čínská delegace, v jejímž čele stál generální tajemník Sdružení pro vědu a technologie města Hangzhou pan Tian Jianxin. Delegaci přivítal ředitel kanceláře Technologické agentury, Ing. Luděk Knorr, který také stručně Technologickou agenturu představil.

Číst dál...

Mezinárodní spolupráce - Čína

31. 7. 2013 navštívila Technologickou agenturu České republiky čínská delegace vedená hlavním inženýrem vědecko-technologického oddělení provincie Henan panem Gao Tuo. Delegaci přivítal ředitel kanceláře Technologické agentury, Ing. Luděk Knorr, který také stručně Technologickou agenturu představil.

Číst dál...