Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Vyhlášení 4. veřejné soutěže ALFA

Vláda České republiky dne 25. září schválila návrh státního rozpočtu na rok 2014.

Technologická agentura tímto informuje, že 4. veřejná soutěž programu ALFA bude vyhlášena dne 1. listopadu 2013.

Číst dál...

Uzavření dohody o spolupráci TA ČR a AVO

Technologická agentura ČR (TA ČR) a Asociace výzkumných organizací (AVO) podepsaly Dohodu o spolupráci. Na základě této dohody bude dále rozvíjena spolupráce TA ČR s AVO na bázi vzájemné výměny názorů a informací k fungování systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. TA ČR využije zejména zpětné vazby od členů AVO týkající se jejich zkušeností jako žadatelů a příjemců v programech TA ČR pro efektivnější nastavení administrace těchto programů i k vyhodnocení absorpční kapacity výzkumného sektoru při tvorbě nových programů podpory výzkumu a vývoje.

TA ČR představuje Fraunhoferovu společnost

Fraunhoferova společnost je největší organizací pro aplikovaný výzkum v Evropě s výtečnými výsledky na trhu s technologiemi. TA ČR tuto společnost v šesti bodech představuje a prezentuje nejvýznamnější důvody jejího úspěchu.
Dokument ke stažení zde.

Technologická agentura České republiky informuje o připravované změně adresy organizace

Dovolujeme si oznámit, že na začátku listopadu t.r. dojde ke změně sídla Technologické agentury České republiky a tedy i změně adresy.

Číst dál...

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ NOVÝCH PROGRAMŮ GAMA A DELTA A ČTVRTÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ALFA

Vládou ČR byl schválen návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA a návrh na změnu – rozšíření Programu Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Číst dál...