Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Schválení návrhů výzkumných potřeb v programu BETA

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 172. zasedání dne 3. 10. 2013 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k zadání.

Seznam těchto výzkumných potřeb je dostupný zde.

Mezinárodní aktivity TA ČR za uplynulý měsíc

Memorandum o porozumění s čínským partnerem

Dne 24. září 2013 bylo za přítomnosti velvyslance České republiky v Číně, Jeho Excelence Libora Sečky, zástupců agentury CzechInvest, českých nanotechnologických firem a dvou vysokých škol podepsáno Memorandum o porozumění a informační výměně mezi Technologickou agenturou České republiky a Suzhou Industrial Park Administrative Committee (SIPAC). Suzhou Industrial Park je jedním z hlavní vědecko-technologických parků v Číně. Hlavními cíli podepsaného memoranda je informační výměna a především pak spolupráce v rámci programu TA ČR DELTA.

Číst dál...

Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 s účastí předsedkyně TA ČR

Předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková se zúčastnila slavnostního zahájení akademického roku vysokých škol České republiky, které se uskutečnilo dne 30. září v Aule Arnošta z Pardubic na Univerzitě Pardubice.

Číst dál...

11. ročník soutěže Český energetický a ekologický projekt | stavba | inovace

Soutěž je každoročně vyhlašována MPO ČR a MŽP ČR s cílem umožnit srovnání a představení nejúspěšnějších projektů staveb, které svou koncepcí přispívají k dosažení nižší energetické náročnosti staveb a současně tím ke zlepšení životního prostředí. Soutěži poskytla záštitu řada osobností, mezi jinými předseda Senátu, oba resortní ministři či rektor ČVUT v Praze. Termín pro doručení přihlášek na adresu pořadatele je již 7. 10. 2013. http://www.top-expo.cz/ceep-2012

TA ČR vás zve od 7. do 11. října 2013 na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

MSV v Brně je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a hlavním letošním tématem je průmyslová automatizace, měřící, řídicí, automatizační a regulační technika. Stánek Technologické agentury ČR najdete v přízemí pavilonu A1, č. 10. Návštěvníci se mohou seznámit s prací agentury, detailně poznat některé zajímavé projekty, odborníci a příjemci dotací si mohou vyhradit čas specialistů TA ČR na odborné konzultace přímo ve stánku TA ČR.

Číst dál...