Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Pokyny k vyplnění odhadu čerpání finančních prostředků

Dne 22. října 2013 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala dopisy datovou schránkou a emailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o revizi čerpání poskytnutých účelových prostředků a stanovení odhadu čerpání k 31.12.2013.  K této zprávě je přiložen excelový soubor s přílohami k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven do 29. listopadu 2013. Formulář zašlete zpět buďto datovou schránkou nebo naskenované na emailovou adresu .

Číst dál...

Setkání předsedkyně TA ČR s evropskou komisařkou

Evropská komisařka Máire Geoghegan-Quinn se při příležitosti své návštěvy v ČR dnes setká s předsedkyní TA ČR Rut Bízkovou.

Inovativní automatický systém digitálního řízení letu získal cenu na MSV Brno

Chytrý autopilot je jedním z 6 projektů, které získaly zlatou medaili letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Řešitelem projektu je Vysoké učení technické v Brně, TA ČR projekt finančně podporuje již třetí rok. Blahopřejeme všem, kteří se na projektu podílí. Více zde.

Seminář TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně „Má smysl dávat prostředky do aplikovaného výzkumu?“

Tři hodiny informací, osm příspěvků a absolutní shoda přednášejících. Tak by se dal shrnout seminář Technologické agentury České republiky, který proběhl v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v úterý 8. října.

Číst dál...

Schválení návrhů výzkumných potřeb v programu BETA

Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém 172. zasedání dne 3. 10. 2013 schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených k zadání.

Seznam těchto výzkumných potřeb je dostupný zde.