Novinky
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Program TREND: Konec lhůty pro příjem návrhů projektů do 1. VS. Začínáme hodnotit

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 11. července 2019 ukončila příjem žádostí o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 1. veřejné soutěže v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND.

Číst dál...

Program Éta: Oznámení termínu vyhlášení 3. VS a předběžných parametrů

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

Číst dál...

Pozvánka: Seminář k česko - čínské spolupráci v rámci Programu Delta 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář k česko – čínské spolupráci v rámci Programu DELTA 2, který se uskuteční dne 18. července 2019 v sídle TA ČR (Evropská 1692/37 - Praha 6, zasedací místnost č. 043) od 10:00 do 12:30 hodin.

Číst dál...

BiodivClim Call 2019: Předběžné informace k mezinárodní výzvě

Technologická agentura ČR (TA ČR) se s Ministerstvem životního prostředí zapojila do projektu BiodivClim, který spadá pod aktivity mezinárodní strategické sítě BiodivERsa.

Číst dál...

TA ČR v Královéhradeckém kraji

TA ČR uspořádala 25. června 2019 jeden z posledních regionálních kulatých stolů, jejichž cílem je podpora zapojení výzkumných institucí a firem v krajích do aplikovaného výzkumu. Tentokrát agentura zprostředkovala setkání zástupců krajských inovačních platforem v Hradci Králové. Ondřej Tušl, regionální koordinátor pro Královéhradecký a Pardubický kraj, představil činnost TA ČR v rámci programu odborné konference “BIOINFORMATIKA aneb jak se vypořádat s datovou explozí v biologii a biomedicíně”, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. 

Číst dál...