Novinky
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

NABÍDKA SPOLUPRÁCE S VIETNAMSKOU ORGANIZACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

TA ČR byla oslovena Vietnamským institutem zemědělského inženýrství a zemědělství VIAEP, který hledá partnera pro svůj projekt, jehož záměrem je omezení mykotoxinů v plodinách vedoucí ke zvýšení skladovací doby. 

Číst dál...

vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže programu théta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. 10. 2018.

Číst dál...

Poslední možnost zapojení do mezinárodních výzev CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3

V lednu končí příjem zkrácených verzí návrhů projektů (pre-proposals) do mezinárodních výzev EuroNanoMed 3 a CHIST-ERA III.

Číst dál...

Program NCK1: Upřesnění k povinnému vykazování příjmů z komercializačních aktivit

Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů souvisejících s vykazováním příjmů z komercializačních aktivit v rámci podpořených projektů Programu Národní centra kompetence 1 zveřejňuje Technologická agentura ČR (TA ČR) upřesňující informace k této problematice.

Dle kap. 3.4.5 “Zadávací dokumentace” je příjemce povinen vykazovat v rámci průběžné zprávy příjmy z projektů v deklarované výši, nejméně však 19 %, a to z požadované výše podpory na daný kalendářní rok.

Číst dál...

Program TREND a EPSILON: ZMĚNA VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o plánovaném vyhlášení první veřejné soutěže v programu TREND. Jedná se o resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude implementován TA ČR. Vyhlášení této veřejné soutěže je předběžně plánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Zároveň TA ČR v této souvislosti informuje, že nebude vyhlášena veřejná soutěž programu EPSILON, jejíž předběžné parametry byly zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 30. listopadu 2018.