Volná místa
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Volná místa

Regionální koordinační pracovník/pracovnice

Zveřejněno: 11. 6. 2018
Termín pro přihlášení: není uveden

Finanční manažer/manažerka projektů

Zveřejněno: 3. 10. 2018
Termín pro přihlášení: 26. 10. 2018

Projektový pracovník/Projektová pracovnice - PROADMIN
Zveřejněno: 24. 10. 2018
Termín pro přihlášení: 15. 11. 2018

Asistent/ka pro úsek finančních mechanismů EHP a Norska
Zveřejněno: 26. 10. 2018
Termín pro přihlášení: 15. 11. 2018

Koordinační, projektový a programový pracovník/ce OVS
Zveřejněno: 26. 10. 2018
Termín pro přihlášení: 20. 11. 2018

 

Pro výběrová řízení na uvedené pracovní pozice bude Technologická agentura České republiky, IČO: 72050365, Evropská 1692/37, Praha 6, jakožto správce, zpracovávat poskytnuté osobní údaje kandidátů na zveřejňované pozice, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na inzerovanou pozici poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace jednotlivého výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (V) na přenositelnost údajů a (VI) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (VII) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Technologická agentura České republiky, IČO: 72050365, se sídlem: Evropská 1692/37, Praha 6, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tomáš Synek, e-mail: , resp. jsou dostupné na https://www.tacr.cz/index.php/cz/o-ta-cr/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.html