TEKES
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

TEKES

Inspirace z Finska - TEKES

Státní podpora výzkumu může změnit vývoj celé země. Jedním z takových příkladů je Finsko, které v 90. letech prošlo hlubokou krizí, ale dokázalo negativní trend zvrátit. Následná restrukturalizace ekonomiky byla založena na nových průmyslových odvětvích a na inovacích.

Komunikace a výměna zkušeností mezi TA ČR a finskou agenturou TEKES již funguje několik let. TEKES je obdobou TA ČR, ovšem s 30 letou historií, která navazuje na tradici ještě starší.

Finsko z jistého pohledu patří mezi modelové země s nejvyšší konkurenceschopností a ekonomika země z hlediska hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele k těm nejsilnějším v Evropské unii. Jednou z příčin je, že se Finsku podařilo svou ekonomiku transformovat na vědomostně intenzivní s velkým zastoupením hi-tech firem fungujících v nejrůznějších oborech. Jako dobré výchozí podmínky jsou uváděny zejména vysoká inovační schopnost (notně podporovaná ze strany vlády
i neziskových organizací) a podnikavost Finů.

Ve Finsku se podařilo vytvořit téměř ideální podnikatelské prostředí s velkým prostorem a podporou inovací. Zahájení podnikání je snadné a rychlé, lidé jsou vzdělaní a veřejné financování výzkumu
a rozvoje je snadno dostupné.

Jako největší výhody pro podporu výzkumu TEKES uvádí:
Snadný přístup k veřejnému financování výzkumu a rozvoje, vynikající předávání znalostí mezi univerzitami a podniky, dostupnost vysoce kvalifikovaných inženýrů a vědců, propracovaná výzkumná infrastruktura, IT znalosti.

Pro další procesy v konkurenčním podnikatelském prostředí pak navíc je výhodné, že existují dynamické sítě velkých společností a malých podniků, funguje efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru, které je zatíženo minimem byrokracie. Ekonomika je stabilní a bezpečí v zemi také znamená mnoho nejen pro finské subjekty. Mezinárodní společnosti zaregistrované ve Finsku mohou získat veřejné finance stejně jako firmy finské.

Kolik peněz rozděluje TEKES?
TEKES uděluje každoročně kolem 15 mld. Kč na podporu aplikovaného výzkumu (570 mil € v roce 2012), přičemž počet obyvatel je asi poloviční než v ČR. Objem prostředků rozdělených TA ČR v roce 2012 byl 2,2 mld.Kč.

Jak se vybírají příjemci? Existují soutěže jako u nás?
Princip je poněkud jiný. Nejsou organizovány soutěže dle vypsaných zadání, ale podniky či realizátoři se obracejí na TEKES přímo se svými záměry a komise rozhodne, zda bude grant udělen či nikoli.Uvádíme část rozhovoru s Mgr. Petrem Matolínem, TA ČR, odb. strategie a analýz

Podporuje TEKES jen projekty aplikovaného výzkumu?
Je to trošku odlišné, mají širší záběr. Není to jen aplikovaný výzkum jako u nás, protože tam neexistuje striktní rozdělení mezi aplikovaným a základním výzkumem. Oni podporují částečně snad i trochu základního výzkumu, aby pochopili lépe, jak tam probíhá spojení . Hlavně se zaměřují na podporu firem.

Takže podporují přímo firmy, ne jednotlivé projekty?
Podporují projekty firem. Je to tam trochu jinak - oni nemají programy, pro jejich koncového zákazníka, takže ten ani neví, že nějaké programy jsou. Firma za nimi přijde, že chce něco udělat – oni se s ní domluví a pokusí se v rámci svých nástrojů najít to, co nejlepšího pro danou firmu mají. Není to tak, že by se někdo hlásil do vyhlášených veřejných soutěží jako u nás.

Firma tedy přichází se svým projektem-nápadem a s nikým nesoutěží. Jenom agentura rozhodne, jestli dá peníze nebo nedá?
Tak, ano. Trošku je to jiné ve výzkumu, kde jde o veřejné instituce (vysoké školy, výzkumné instituce), tak tam takénějaké výzvy mají (základní výzkum), ale - to je ten překryv základní-aplikovaný výzkum – tj.1/3 podpory TEKESu jde sem a pak je experimentální vývoj což jsou více firmy a to představuje asi 2/3.

Co jste si z návštěvy v TEKESU přivezli?
Určitě poznatky, motivaci. Přestože TEKES má úplně jiné postavení než u nás, třeba už jen co do zavedenosti agentury. Fungují už skoro 30 let - my necelé 4 roky, takže oni si už mohou dovolit daleko více. Samozřejmě je stát kontroluje a posílá na ně audity, ale TEKES má daleko volnější ruce než my. Můžou si programy nastavit sami, jak potřebují, což je u nás nepředstavitelné. U nás jsou zatím procesy složitější. Třeba jakmile je překryv s něčím, co dělá někdo jiný, tak už je to problém. Takže mají trochu odlišné podmínky, ale určitě lze vystopovat i momenty, na které my tady v ČR můžeme navázat. A to je orientace na klienta – silnější individuální přístup. Další věcí je, že mají know-how už těmi 30-ti lety ověřené. Takže si od nich můžeme nějaké postupy-procesy třeba „půjčit“.

Jaké procesy?
Třeba výběr projektů – to je jedna věc. Oni mají vlastní hodnotící aparát - tvoří ho zaměstnanci TEKESU, nemají externisty, což je lepší, protože jsou, nebo měli by být loajální.

Dobře, stát určí TEKESU roční rozpočet, oni řeknou výborně …… a mají touhu ho celý rozdělit nebo naopak ho ušetřit?
Je zajímavé, co říkali. Do firmy (vztahují na firmy, protože jsou hlavně nejvíce podporované) – tam se nesmí dávat peněz moc, protože firmy pak „zleniví“, jsou to pro ně jednoduché peníze a nic je nenutí, aby samy inovovaly, samy investovaly do výzkumu a vývoje. Takže, musí to být v rovnováze. Nemám představu, jestli rozpočet utratí celý nebo ne. Rozhodně šetří a koukají na to, aby peníze byly rozděleny efektivně. Rozhodně nepodpoří každého.

Co se stane, když se projekt nepovede, nepodaří?
To je zajímavá věc, co říkali. Oni jdou společně s těmi firmamy do rizika . A to záměrně, aby podpořili to, co by jinak nebylo realizováno. A právě proto, že jdou do rizika, tak se počítá s tím, že bude určité procento projektů, které se nepovedou. To ale berou jako normální, že to tak má být (TEKES tedy nemá být jako banka, která dá peníze a chce je zpátky).

Co se stane, když firma dostane dotaci a zkrachuje?
To je bráno jako projekt, co se nepovedl. V žádném případě však nepodporují firmy, které mají špatnou platební historii, nebo nejsou jinak perspektivní. To nedělají.A ani nepomáhají firmám, které jsou v těžké situaci, protože TEKES tvrdí, že to má dělat trh. Snaží se naopak podporovat ty firmy, které jsou dravé, a zároveň nejsou velké - podporují hlavně malé a střední podniky a především ty, které mají inovační potenciál.

Jak si finská společnost považuje TEKESU a aplikovaného výzkumu obecně?
Jednoznačně hodně. Mají tu výhodu, že řada projektů, které podpořili, už doběhla, skončila. Jednak mohou změřit výsledky, mají tak důkazní materiál podepřený jasnými daty. Mohou dokázat, že agentura má nějaký smysl. Navíc ve Finsku funguje databáze, kterou zpracovává společnost VTT (databáze sejmenuje SfinoDataBase) – a tam schraňují informace a data o inovacích snad již od r. 1945 a díky tomu mají dost dat o inovacích ve Finsku.. A z nich je jasně vidět, že TEKES má značný a nezpochybnitelný vliv. U inovací ve Finsku i u inovací s globálním dopadem pocházejících z Finska, tak tam Tekes hraje velmi významnou roli.