Podpora exportu VaV
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

Podpora exportu VaV

 

Proč to děláme:

Hlavní misí projektu Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje je pomocí cílené poradenské podpory zajistit komercializaci výsledků výzkumu a inovací vybraných projektů.

O co nám jde:

 • usnadnit cestu českých nápadů na zahraniční trhy
 • zachovat know-how v ČR a podpořit export výrobků s vysokou přidanou hodnotou
 • propojit vědce a byznys
 • zvýšit přínosy pro ekonomiku ze státem podpořeného výzkumu a vývoje

Co Vám můžeme nabídnout (bez jakýchkoliv poplatků):

 • nalezení vhodného českého nápadu pro Vaše podnikání
 • technické řešení konkrétního problému s produktem
 • propojení s výzkumnými institucemi
 • pomoc při hledání zahraničního odběratele
 • financování předexportních i exportních aktivit

S kým spolupracujeme:
Za tímto účelem se spojily organizace státní správy i nevládního sektoru a každoročně vybírají projekty, kterým je toto cílené poradenství poskytováno. V rámci stávajícího projektu spolupracují následující instituce: EGAP , MPO, MZV, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, HK ČR, SP ČR, AMSP, VŠE, ČRA.

Co děláme – Úspěšné projekty usilující o uplatnění v zahraničí:

 1. Snímač otáček
 2. Kolenní náhrada Vektor
 3. Pístový spalovací motor pro spalování stlačeného zemního plynu
 4. Prototyp filtru s katalytickým a antimikrobiálním účinkem
 5. Zařízení pro fotokatalytickou dekontaminaci vod s obsahem organických látek, zejména endokrinních disruptorů
 6. Detektor životních funkcí
 7. Analýza zbytkových napětí rentgenovou difrakcí – nástroj k zavedení laserových technologií v dopravní technice
 8. Hybridní nanokompozity

Máte zájem o konkrétní výsledek výzkumu a vývoje? Kontaktujte nás!

Martina Kepková
TA ČR
775 132 098

Michal Pravda
EGAP
222 842 348

Platforma EUROQUITY usnadní kontakty s evropskými investory!
Síť evropských agentur TAFTIE nabízí zapojení do nadnárodního projektu nazvaného Platforma Taftie s vysokým potenciálem, která vám online zcela zdarma poskytne několik služeb, které vám pomohou vyrůst na evropskou úroveň.

 • Viditelnost a přístup k evropským investorům
 • Příležitost k byznysu s některými evropskými partnery
 • Možnost představit se v krátkém šotu (pitch) investorům v průběhu e-pitch session
 • Propojení s podporovateli byznysu
 • Webové konference

Budete moci využívat webovou stránku EuroQuity pro:

 • Ukázku hodnoty vaší firmy pomocí

Bohatých a různorodých prezentací (video, timeline)
Nových publikací, sítí

 • Budování obrazu firmy a reputace na internetu

Začlenění partnerů vašeho týmu
Potvrzení vašich certifikátů a členství ve špičkových společenstvích
Pomocí podpory vašich partnerů

 • Řízení nárůstu kapitálu

Možnost pro tvorbu zdrojů - fundraising
Zabezpečený prostor pro výměnu informací

Máte zájem zapojit se? Je to velmi jednoduché.

 1. Svůj účet si vytvoříte kliknutím na tento odkaz:EuroQuity. Tím tím získáte přístup k webové stránce EuroQuity a stanete se členem Platformy Taftie s vysokým potenciálem
 2. Vypracujte profil Vaší firmy v angličtině (čím přesnější a úplnější, tím viditelnější bude Vaše firma)

Jak to vzniklo?
Celý projekt byl pilotně ověřen již v rámci “Zefektivnění činnosti TA ČR” projektu (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003) financovaného z Evropského sociálního fondu EU a byla připravena Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu. Více podrobností o projektu je uvedeno v každoročních Výročních zprávách vypracovaných podle vytvořené metodiky.