Podpora exportu VaV
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

Podpora exportu VaV

 

MSV v Brně: Seminář podpory exportu výsledků VaV 

V rámci aktivity Podpora exportu výsledků VaV proběhl 1. října 2018 další ročník prezentace výsledků VaV. Účelem prezentace bylo seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli. Cílem této aktivity je nalézt možné partnery, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty do zahraničí.

Úvodem nás přivítali vrcholní zástupci spolupracujících institucí:

 • Martin Tlapa, náměstek ministra MZV
 • Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade
 • Jan Procházka, generální ředitel EGAP
 • Pavel Komárek, místopředseda TA ČR
 • Igor Hajdušek, velvyslanec pro VaV ze slovenského MZV
 • Pavel Fára, zástupce SP ČR

foto: TA ČR a SP ČR

V letošním roce se představily tyto projekty:

1. Projekt „PP s vlákennou morfologií“
- Mgr. Jan Grůza, Ph.D. (UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod) 

Řešitelé tohoto projektu nabízejí několik uplatnění tohoto materiálu, například:

 • materiál pro odstraňování ropy a ropných produktů při ekologických haváriích,
 • materiál pro disperaci pigmentů (použití například do funkčního prádla a sportovního oblečení),
 • materiál pro náplň do termooblečení a spacáků nebo tepelnou izolaci ve stavebnictví

2. Projekt „Varovný systém lokálních povodní
- Zbyněk Kulhavý (VUMOP), Pavel Krejzek (Adcis)

Řešitelé tohoto projektu simulací srážek na základě aktuální předpovědi srážky ČHMÚ pro konkrétní lokalitu umožňují starostům obcí a lidem zabývajícím se protipovodňovou ochranou 
● vynalezli systém pro detekci hrozby přívalových povodní pomocí měření v daném místě
● systém umožnuje reagovat v předstihu, evakuovat včas ohrožené občany a zajistit majetek před poškozením či zničením

3. Nové monokrystalické materiály a jejich použití v Hi-TECH aplikacích + Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné Led
- Ing. Jan Bitman (CRYTUR, spol. s r.o.)

Projekt Nové monokrystalické materiály a jejich použití v Hi -TECH aplikacích

Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné Led

Lze je využívat jako:

 • ochranná pouzdra sond a senzorů v prostředí,
  kde působí vysoké teploty, tlaky nebo se vyskytují agresivní chemické sloučeniny
 • jako účinná ochrana termočlánku zamezující kontaminaci z vnějšího prostředí

Hledá se výrobce sond a senzorů se zájmem otestovat safír jako ochranný materiál v náročných procesech

Vhodné jako:

 • osvětlení pro letiště 
 • osvětlení pro stavebnictví
 • oblasti automotive společnosti
 • zdravotnické osvětlení