Cofundové výzvy
Program Alfa Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Omega Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1

M-ERA.NET 2

m-era net

materiálový výzkum a inovace
https://m-era.net/

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy bude navázáno na program EPSILON.

 
kontaktní osoba: Iveta Zápařková                           Odběr novinek
( , +420 234 611 511)        Plánuju podat projekt 

Příručka:

Vše o M-ERA.NET Call 2018

Dokumenty:

Všeobecné podmínky (verze 5)
TRL stupnice
Definice druhů výsledků
Nařízení komise
program EPSILON

Povinné přílohy: 

Čestné prohlášení za uchazeče
Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS (pokud máte výsledek)
TA CR Budget data - excelová tabulka k sestavení rozpočtu

Elektronický systém pro podávání návrhu projektu:

M-ERA.NET submission system

M-ERA.Net Call 2018 oficiální dokumenty:

The Pre-Proposal form
Guide for proposers
Call flyer
Národní podmínky poskytovatelů

Hledání partnerů:

The NMPTeAm4 offers a Partner Search Facility he M-ERA.NET Call 2018
The EEN (Enterprise Europe Network) offers a general partner search tool

Další:

prezentace
videozáznam

harmonogram výzvy


Aktuality:

Technologická agentura (TA ČR) připomíná blížící se termín pro podání projektů do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2018.

Pokud plánujete podávat projekt do této výzvy, prosím, informujte TA ČR prostřednictvím tohoto formuláře.

V případě dotazů týkající se výzvy můžete kontaktovat Ivetu Zápařkovou ( , +420 234 611 511)

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému. Nezapomeňte na odeslání povinných příloh datovou schránkou: afth9xp.

 

Zveřejněno 29. 05. 2018


 

 

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádala 4. 4. 2018 informační setkání s názvem  “JAK NA PROJEKTY V M-ERA.NET A DALŠÍCH COFUNDECH”. Účelem workshopu bylo informovat uchazeče o podmínkách pro předkládané projekty v rámci těchto cofundových výzev tak, aby mohly získat finanční podporu od TA ČR. Druhá část workshopu byla věnována probíhající M-ERA.NET výzvě zaměřené na materiálový výzkum a praktickým krokům pro podání projektu.

Videozáznam ze semináře naleznete ZDE

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

 

Zveřejněno 06. 04. 2018


 

Dne 4. dubna 2018 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), Evropská 1692/37, 160 00 Praha, v místnosti č. 043, bude konat workshop “JAK NA PROJEKTY V M-ERA.NET A DALŠÍCH COFUNDECH”. Workshop bude vysílán živě s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy. V den konání workshopu bude na našich webových stránkách www.tacr.cz zveřejněn odkaz na živé vysílání.

Účelem workshopu je informovat o podmínkách, které mají splňovat předkládané projekty v rámci cofundů, aby mohly získat finanční podporu od TA ČR. Druhá část workshopu bude věnovaná probíhající M-ERA.NET výzvě zaměřené na materiálový výzkum. Dozvíte se o konkrétních podmínkách zapojení a budou představeny praktické kroky pro účast v tomto cofundu. Workshop je určen pro stávající či budoucí účastníky ERA-NET Cofund projektů.

 

Registrovat se můžete ZDE

 

Zveřejněno 29. 03. 2018


 

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila k probíhající výzvě v cofundu M-ERA.NET příručku pro potenciální uchazeče, která Vás provede celým procesem podání projektu do této mezinárodní výzvy. Termín pro příjem pre-proposalů je do 12. 6. 2018.

Příručka pro uchazeče v M-ERA.NET Call 2018 je ke stažení ZDE

Dne 4. 4. 2018 se uskuteční informační setkání z názvem “JAK NA COFUNDY”- workshop ke cofundům a probíhající výzvě M-ERA.NET Call 2018.

Registrovat se můžete ZDE

Pokud plánujete podávat projekt do této výzvy, prosím informujte TA ČR prostřednictvím tohoto formuláře. Přejete si mít k dispozici nejaktuálnější informace o M-ERA.NET výzvě tak, aby Vám nic neuniklo? Přihlaste se k odběru novinek.

 

Zveřejněno 27. 03. 2018


 

Dne 4. dubna 2018 od 13:00 hod pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) informační setkání “JAK NA PROJEKTY V COFUNDECH”. Jedná se o workshop ke cofundům a k mezinárodní výzvě M-ERA.NET CALL 2018. Účelem workshopu je informovat o podmínkách, které mají splňovat předkládané projekty v rámci cofundů, aby mohly získat finanční podporu od TA ČR. Druhá část workshopu bude věnovaná probíhající M-ERA.NET výzvě zaměřené na materiálový výzkum. Dozvíte se o konkrétních podmínkách zapojení a budou představeny praktické kroky pro účast v tomto cofundu. Workshop je určen pro stávající či budoucí účastníky ERA-NET Cofund projektů.

Termín: 4. dubna 2018 od 13:00 hod

Místo: Technologická agentura ČR,  Evropská 1692/37, Praha 6

Program workshopu:

  • 13:00 - 14:00

Jak se vyvarovat chybám v projektech (aplikovaný výzkum, výstupy, sestavení rozpočtu, uznatelnost nákladů, popis zapojení českého partnera, vybrané příklady chyb, povinné přílohy)

Diskuze

  • 14:15 - 15:30

◦Mezinárodní výzva M-ERA.NET Plus Call 2018 její pravidla a fungování (tématické zaměření - jaké projekty jsou očekávány, hledání partnerů do projektu, způsob podání žádosti, hodnocení a výběr projektů)

Další plánované výzvy v rámci cofundů

Diskuze

Registrovat se můžete ZDE 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Zveřejněno 19. 03. 2018


 

Zapojte svůj projekt do výzvy M-ERA.NET Call 2018 a získejte finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů EUR určených na podporu projektů.

Cílem M-ERA.NET Call 2018 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.


Témata výzvy jsou:

  1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému.

Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách M-era.Net a již brzy na webu TA ČR v sekci Mezinárodní spolupráce - Cofundové výzvy.

 

Zveřejněno 14.03.2018


 

Společná mezinárodní výzva v rámci schématu M-ERA.NET 2 Cofund již v březnu

Plánujete podávat projekty do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Joint Call 2018?
Výzva zaměřená na projekty materiálového výzkumu bude vyhlášena již v březnu.

Společná mezinárodní výzva, která podpoří projekty se zaměřením na materiálový výzkum, bude vyžadovat, aby projekty předkládala konsorcia složená ze 3 partnerů z nejméně dvou zúčastněných zemí.

Tématické okruhy vycházejí z minulých let:

1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)

2. Innovative surfaces, coatings and interfaces

3. High performance composites

4. Functional materials

5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications

6. Materials for additive manufacturing

Bližší informace k tématům se dozvíte s vyhlášením výzvy.

Během března se na TA ČR uskuteční seminář pro uchazeče s názvem “Mezinárodní výzva M-ERA.Net Call 2018, její pravidla a fungování“.

Pro více informací sledujte webové stránky https://m-era.net/ a www.tacr.cz nebo sociální sítě Technologické agentury ČR. Pokud máte zájem o odběr novinek M-ERA.NET 2, přihlaste se ZDE

Zveřejněno 20.02.2018


 

České subjekty v mezinárodních cofundových projektech v rámci výzvy M ERA.NET 2 Call 2018 budou podpořeny v celkové výši 1 000 000 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy se předpokládá v březnu 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

EUflagTento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.