Cofundové výzvy
Program Beta2 Program Gama Program Delta2 Program Epsilon Program Zéta Program Éta Program Théta Program Kappa Program Národní centra kompetence 1 Program Trend Program Doprava 2020 Program Prostředí pro život

M-ERA.NET 2

m-era net

materiálový výzkum a inovace
https://m-era.net/

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy bude navázáno na program EPSILON.

 
kontaktní osoba: Kristina Nehilčová                           Odběr novinek
(, +420 234 611 629)        Plánuju podat projekt 

 

Call 2019 (výzva uzavřena)

Mezinárodní výzva

  

Call 2018 (výzva uzavřena)

Mezinárodní výzva

Národní výzva

Harmonogram výzvy

 

 

 

 

 

EUflag

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 685451.